سال های خیلی خیلی دور،دوران قبل از لیچ کینگ

سارگراس - تایتان ورد آف وارکرفت

همان طور که در نوشته ی قبلی پیرامون نسخه جدید بازی Shadowlands به آن اشاره کردیم نسخه جدید بازی به دنیای وارکرافت بعد از پایان دوران حکومت لیچ کینگ پرداخته است. ما در این مقاله و مقاله های بعدی تمام اتفاقات دنیای وارکرافت از زمان پیداش تا پایان حکومت لیچ کینگ را به طور مفصل بازگو خواهیم کرد .

تایتان ها و ویدلرها

در میان نژاد ها و خدایان حاضر در جهان قبل از پیداش دنیای وارکرافت این تایتان ها بودند که برتری بیشتری داشتند . تایتان هایی که بیدار شده بودند دور هم جمع می شوند و جایی به اسم پانتئون را شکل می دهند.

به طور کلی هدف تایتان ها این بود که درون کهکشان سفر کنند و بقیه تایتان هایی که هنوز بیدار نشدند را بیدار کنند. آن ها در طول این راه به هر سیاره ای که می رسیدند، آن را سرو سامان می‌دادند.

به غیر از تایتان ها موجوداتی قدرتمند دیگه ای هم وجود داشتند، با نام ویدلرد ها که از انرژی پوچی به وجود اومده بودند و تایتان ها را زیر نظر داشتند. ویدلرد ها به قدرت تایتان ها حسادت می کردند و به همین دلیل می خواستند یکی از آن ها را فاسد کنند تا به اختیار خودشان در بیاورند.

ویدلرد ها این نقشه خود را عملی کردند اما به سرعت متوجه شدند که نمی‌شود یک تایتان را به سادگی فاسد کرد. برای همین تصمیم به پیاده سازی نقشه ای دیگر گرفتند: “هدف قرار دادن تایتان هایی که هنوز بیدار نشدند!!”

درست مثل تایتان ها ویدلرد ها هم نمی دانستند این موجودات خفته را درون کدام سیاره می‌شود پیدا کرد. به همین دلیل ویدلرد ها موجوداتی به اسم ولدگادها یا خدایان قدیمی را به وجود آوردند و آن‌ها را به هر سیاره ای که می توانستند فرستادند تا همه آن‌ها را آلوده کنند. درواقع آن ها امیدوار بودند که یکی از خدایان قدیمی روی سیاره ای فرود بیاید که یک تایتان خفته وجود داشته باشد.

تایتان های پانتئون می دانستند که انرژی پوچی وجود دارد اما  اطلاعی از ویدلرد ها و خدایان قدیمی نداشتند. آن ها بیشتر متوجه موجودات دنیای توئیستد ندر بودند، یعنی هیولاها. هدف هیولاها فقط این بود که حیات را درتمام دنیا از بین ببرند. به همین دلیل تایتان های پانتئون بهترین جنگجوی خودشان یعنی سارگاراس را می فرستند، تا جلوی هیولا ها را بگیرد.

سارگاراس هزاران سال با هیولاها مبارزه می کرد تا آن ها را شکست بدهد، اما کم کم متوجه چیزی می‌شود ، اینکه در برابر هیولاهایی قرار می گیرد که قبلا با آن ها مبارزه کرده بود.

سارگاراس فهمیده بود که هیولاها برای ابد نمی‌میرند و به همین دلیل تصمیم گرفت به جای کشتن هیولاها آن ها را زندانی کند، کم کم زندان ها پر از هیولاها می شد و به دنبال آن صلح در دنیا گسترش پیدا می کرد.در این زمان عصر طلایی تایتان ها شروع می‌شود و می‌توانند حیات را در تمام دنیا گسترش بدهند.

تا این که سارگاراس با یک سیاره روبه رو می‌شود که توسط یک خدای قدیمی آلوده شده بود. البته سیاره ای که در آن یک تایتان خفته وجود داشت. با شکست دادن برخی از هیولا های این سیاره و بازجویی از آن ها سارگاراس ، متوجه نقشه وحشتناک ویدلرد ها و خدایان قدیمی می شود. اگر خدایان قدیمی بتوانند یک تایتان را آلوده کنند یک موجود بسیار قدرت مند و وحشتناک ایجاد می‌شود که تمام دنیا را به تاریکی مطلق فرو می برد، به طوری که حتی تایتان های پانتئون هم نمی توانند با کمک یکدیگر جلوی آن را بگیرند.

در این لحظه سارگاراس برای اولین بار ترس را تجربه می‌کند. نقشه ویدلرد ها چنان وحشتی در قلب او ایجاد می‌کند که او به این نتیجه می رسد که تایتان خفته هیچوقت نباید بیدار شود. او باشمشیر خود سیاره را دو نیم می‌کند، این کار یک انفجار بزرگ ایجاد می‌کند که خدایان قدیمی را می سوزاند و چنان قوی است که تایتان خفته را هم می‌کشد.

سارگاراس در دیدار با پانتئون ماجرا را بازگو می‌کند.تایتان های پانتئون حسابی شوکه می‌شوند. تعداد کمی تایتان در تمام دنیا وجود دارد برای همین باور این امر سخت است که سارگاراس یکی از تایتان ها را کشته باشد. آن ها با خود فکر می‌کنند شاید می‌شد راهی پیدا کرد و آن تایتان را از آلودگی پاک کرد.

بین سارگاراس و بقیه بحث شکل می گیرد ولی نهایتا سارگاراس قانع نمی‌شود، زیرا او باور دارد فقط با نابود کردن تمام مخلوقات می‌شود جلوی نقشه ویدلرد ها ایستاد. در واقع او فکر می کرد که یک دنیای بدون حیات از یک حیاتی که توسط ویدلرد ها آلوده شده باشد بهتر است. حیات قبلا از هیچ به وجود آمده بود و دوباره هم می شد این اتفاق بیفتد، به همین دلیل تصمیم داشت تمام موجودات رو نابود کند.

سایرین هیچ اعتقادی به حرف های سارگاراس نداشتند به همین دلیل او راه خود را آن‌ها جدا می‌کند. حالا سارگاراس سراغ زندانی که ایجاد کرده بود می‌رود و هیولاها را  وارد ارتش خود می‌کند. حال وقت آن رسیده که یک لژیون سوزان درست کند و تمام حیات رو بسوزاند. (نام برنینگ لیژن (Burning Legion) از همین‌جا می‌آید)

بقیه اعضای پانتئون هم به ماموریت خود ادامه می‌دهند. آن ها به سیاره ای رسیده بودند که درونش یک تایتان خفته وجود داشت، اما توسط خدیان قدیمی فاسد شده بود. اعضای پانتئون تصمیم می‌گیرند این سیاره را سرو سامان بدهند، تا شاید جلوی فساد خدای قدیمی گرفته شود ، نام این سیاره آزروث (Azeroth) بود.

همون طور که سارگاراس قبلا نشان داده بود یک تایتان به راحتی می‌تواند خدای قدیمی رو نابود کند اما اعضای پانتئون می ترسیدند که اگه خودشان این کار رو انجام دهند به سیاره و تایتان خفته آسیب برسد. برای همین یک ارتش بزرگ از اهالی آزروث درست کردند و موجوداتی به نام تایتان فورچت رو به وجود آوردند تا علیه امپراطوری سیاه بلک امپایر یعنی امپراطوری خدایان قدیمی بجنگند.

چهار خدای قدیمی در آزروث وجود داره کسون ، یاکسوران ،  یاشاراژ و نداس. تاتیان فورچت ها اول باید با اربابان عنصر می جنگیدند، اما نمی‌شد آن ها را کشت چرا که به خود سیاره آزروث پیوند خورده بودند. برای همین اربابان عنصر یعنی  رگناروس ارباب آتش ، نپتولون ارباب آب، ترازین ارباب خاک و تاندران ارباب باد را زندانی کردند.

پس از شکست دادن فرماندهان خدایان قدیمی, حالا نوبت به خدایان رسیده بود. اولین خدای قدیمی یعنی یاشاراژ به حدی قوی بود که زمانی که تایتان ها آن را جدا و از سیاره بلند کردند باعث یک انفجار بزرگ شد که به آزروث و تایتان خفته آسیب زیادی وارد کرد. آن ها به این نتیجه رسیدند که نمی‌شود خداهای قدیمی را از بین برد، برای همین سه تا خدای قدیمی باقی مانده و قلب یاشاراژ را در سلول های مخصوصی زندانی کردند.

درنهایت نبرد علیه امپایر تمام شد و تایتان ها و خدمتکاران شان برنده شدند. پس از آن جای زخمی که بر اثر یاشاراژ باقی مونده بود را با چیزی به نام چاه ابدیت یا بلوک اترنتی ترمیم کردند.

حال اعضای پانتون باید به پایدار کردن نیروی نوظهور تایتان خفته رسیدگی می کردند، برای همین منظور تعداد زیادی تاسیسات و ماشین آلات ساخته شد، همچنین تایتان فورچت های بیشتری به وجود آمدند تا به سروسامان دادن آزروث کمک کنند. در آزروث به لطف تایتان فورچ ها چند قاره به وجود آمد و آزروث به شکل کنونی امروزی که ما در بازی شاهده آن هستیم در آمد .

امیدوارم از این مقاله بهره کافی را برده باشید در مقاله های بعدی به ادامه داستان دوران پس و بعد از لیچ کینگ خواهیم پرداخت .

بیشتر بخوانید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − 8 =